NinjaOL v4 - Hack Giày, Đánh Xa, Đánh Lan, Nhặt Xa, Khinh Công, Độn Thổ, Đóng Băng, Tàn Sát

NinjaOL v4 với các chức năng chính như Hack Giày, Đánh Xa, Đánh Lan, Nhặt Xa, Khinh Công, Độn Thổ, Đóng Băng, Tàn Sát
- Hack đánh xa
– Đánh lan
– MP ảo, k mất mp
– Khoảng cách thi triển về 0 giúp đánh siêu nhanh
- Fake 999 không hỏi cập nhật
tai ninja school online
(*) Lệnh chát:

NinjaOL v4

:
xa100 : Hack đánh xa 100
m3 : Đánh lan 3
n150 : Chỉnh tầm nhặt xa
ak: Bật/tắt tự đánh
ndt: Menu lệnh chat v4
u: Khinh công
d: Độn thổ
l: Dịch trái
r: Dịch phải
xu50 : Khinh công 50
xd50 : Độn thổ 50
xl50 : Dịch trái 50
xr50 : Dịch phải 50
s10 : Hack giày 10
kill: Bật/tắt tàn sát
tg2000 : Chỉnh thời gian đổi quái cho tàn sát (tính bằng millis)
nhatxa: Bật/tắt nhặt xa
bang: Đóng băng
td40 : Chỉnh tốc độ (0: fixlag, 100: maxspeed)
k10 : Chuyển khu 10
ck: Đến cột chuyển khu gần nhất
Download NinjaOL v4 auto gọi
Download NinjaOL v4 auto thăng
Lưu ý: Ninjaschool.Choang321.Pro là trang web hỗ trợ tai ninja school bản mới nhất cho điện thoại di động, bạn hãy lưu lại địa chỉ này và giới thiệu cho bạn bè của bạn để tải game ninja về máy hàng ngày.
Bình luận
Liên quan